Număr de clase

Pentru anul școlar 2023-2024, Școala Gimnazială Nr. 56 a propus spre aprobare 6 clase de pregătitoare cu un număr total de 132 elevi.

Școala Gimnazială Nr. 56 nu dispune de Programul ”Școală după școală”.

În situația în care se vor realiza cel mult 8 clase de pregătitoare, activitatea acestora se va desfășura în sălile aflate la parterul unității de învățământ.

Documente necesare înscrierii

 • Cererea tip de înscriere
 • Fotocopia actului de identitate al părintelui
 • Fotocopia certificatului de naștere al copilului
 • Declarație – acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv
 • Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
 • Declarația tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
 • Foto copia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului în cazul părinţilor divorţaţi

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Programul de completare a cererilor tip de înscriere, conform metodologiei

Începând cu data de 03.05.2023 programul este următorul:

  • LUNI – JOI     08:00 – 18:00
  • VINERI            08:00 – 17:00

Numărul de telefon al unității școlare, unde se pot cere detalii cu privire la înscriere: 021.252.41.25 sau 0733.087.815

Circumscripția unității școlare

Criterii specifice înscrierii la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

Metodologia de însciere în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Extras Metodologie:

art. 13 (9): Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

Art.15 (1): Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Art. 49. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Numărul de telefon TelVerde 0800 816 021 va fi disponibil începând cu data de 03.05.2023 până pe 4.06.2023, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00.