Informații clasa pregătitoare

Număr de clase

Pentru anul școlar următor, Școala Gimnazială 56 a propus 6 clase de pregătitoare

Documente necesare înscrierii

  •  C.I. părinte/ părinţi;
  • certificat naştere copil, în original si conform cu originalul (pus de secretariatul unităţii);
  • evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar acolo unde este cazul);
  • hotărârea definitivă de divorț privind custodia și domiciliul copilului (în cazul părinților divorțați);

Programul de completare/ validare a cererilor tip de inscriere.

04-22.03.2019

luni- vineri 8-18

Ziua portilor deschise

6 martie 2019, interval orar: 14.00  – 18.00

Criterii specifice înscrierii la clasa pregătitoare

Criteriile specifice Școlii Gimnaziale  Nr.56

se aplică astfel:

OMEN 3181/2019

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele: a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Art.10 (5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii tip de înscriere.

Categorii
Ultimele știri
Contact
  • Bld. Pache Protopopescu 109A, Sector 2
  • Metrou: Iancului; Autobuze:135,311,655; Tramvaie: 1,46
  • (021) 2524125
  • scoala.nr56@gmail.com