Viziune

Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea echilibrată a tuturor elevilor prin educație de calitate, în armonie cu mediul și societatea.

Viziune

Școala noastră susține performanța, încurajează creativitatea și asigură un proces educațional modern în beneficiul întregii comunități.

Planificare Strategică

Planificarea strategică poate fi definită drept un proces/instrument de management care permite unei organizaţii să se concentreze asupra unei alinieri eficiente a resurselor sale cu misiunea şi viziunea sa. Strategia este, prin urmare, o perspectivă, o poziţie, un plan, un model. Strategia este o punte între politică, pe de o parte, şi tactică – sau acţiunile concrete, pe de altă parte. Planificarea strategică este o activitate de management, de organizare şi de decizie. Planificare strategică, resursele pe care contează, într-un mediu extrem de versatil spre a realiza obiectivul pentru care organizaţia a fost creată potrivit aşteptărilor.

Ținte Strategice

T1. Creșterea calității actului educațional prin dezvoltarea de competențe ale secolului XXI care să permită dezvoltarea armonioasă a elevilor, în spiritul educației incluzive şi a valorilor democrației.

T2. Transformarea școlii într-o organizație orientată pe rezultatele învățării, care promovează dezvoltarea constantă de noi competențe și abilități.

T3. Stimularea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activități educative complementare care să conducă la orientarea spre valorile democratice;

T4. Consolidarea prestigiului școlii și a parteneriatului educațional;

Planificare Strategică

Plan de dezvoltare institutionala 2017-2021