OLIMPIADA NAȚIONALĂ de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București

9 martie 2024

Rezultate inițiale la OLIMPIADA NAȚIONALĂ de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București

Rezultate obținute după contestații la OLIMPIADA NAȚIONALĂ de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București

Rezultatele finale la OLIMPIADA NAȚIONALĂ de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București

Eventualele contestații se depun luni, 11.03.2024, în intervalul orar 10:00 – 14:00, la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 56

 

Art. 21.

  • La etapele Olimpiadei, candidații pot contesta numai punctajul obținut la proba scrisă. Candidatul poate depune contestație, de regulă, pe subiecte ( I, II, III).
  • La nicio etapă a olimpiadei, nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
  • Dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat. Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările acestora.
  • Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.