Mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 2023-2024

Pretransferul personalului didactic de predare

LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE PROPUSE DE  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.56

1. SĂ NU AIBĂ NICIO SANCȚIUNE DISCIPLINARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI DE ACTIVITATE DIDACTICĂ;

2. INSPECȚIE LA CLASĂ ORGANIZATĂ DE UNITATE, APRECIEREA LECȚIEI SE VA REALIZA CONFORM FIȘEI DE EVALUARE A LECȚIEI CONȚINUTĂ ÎN ANEXA 5 A METODOLOGIEI- CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023/2024 APEROBATĂ PRON OME NR.6218/2022; NOTA MINIMĂ 7;

3.RESPONSABIL / MEMBRU ÎN COMISII / COLECTIVE DE LUCRU LA NIVELUL UNITĂȚII;

4.PARTICIPAREA LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE ÎN CALITATE DE (ASISTENT, EVALUATOR, MEMBRU ÎN COMISIE);

5.CALIFICATIVUL ”FOARTE BINE” ÎN ULTIMII 5 ANI ȘCOLARI;

6.ORGANIZARE / PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE / EXTRACURRICULARE.

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE SOLICITĂ PRETRANSFER LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.56

Calendar pretransfer:

 1. Întocmirea dosarului pentru depunerea la inspectoratul scolar unde este arondata disciplina în perioada 24-28 martie 2023.

Dosarul se va intocmi respectand ordinea din cererea catre Inspectorat, aflata mai sus, si fisa de evaluare a cadrelor didactice Click aici aprobata in ianuarie 2023 de catre ISMB.

 1. In urma evaluarii dosarului, in data de 29 martie 2023 vor fi eliberate adeverintele cu punctajul stabilit in urma verificarii, dupa care candidatul va trebui sa depuna dosar / dosare la unitatea/unitatile unde doreste pretransferul – in perioada 29-31 martie 2023.
 1. Până în data de 6 aprilie 2023 comisiile de mobilitate ale unităților de învățământ analizează dosarele primite și aplică condițiile specifice pe care le-au aprobat în CA unității (acolo unde este cazul) și apoi emit acorduri/refuzuri pentru dosarele respective.

Persoanele care schimba specializarea prin pretransfer (ex. de pe educatoare pe invatator) susțin obligatoriu o inspecție la clasa programată de către ISMB. In cazul in care unitatea la care se doreste pretransferul mai are printre conditiile specifice si inspectie la clasă candidatul va desfasura in cazul acesta 2 inspectii.

 1. In zilele de 21 şi 24 aprilie 2023 va avea loc sedința publică de repartiție.

Fişa de evaluare a lecţiei

Inspecţia specială la clasă în profilul postului

Graficul susţinerii inspecţiilor la clasă pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţi

(în curs de actualizare)

Tipizate miscare de personal 2023-2024

 • Anexa 2 – fisa de evaluare a cadrelor didactice – 2023-2024 – Click aici
 • Cerere completare de norma in alta unitate- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere angajare pe viabilitatea postului- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere pretransfer / restrangere de activitate- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere pretransfer prin schimb de post prin consimtamant- 2023-2024 – Click aici
 • Cerere acord pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024 – Click aici
 • Cerere detasare in interesul invatamantului 2023-2024 – Click aici

Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024

Contact
 • Bld. Pache Protopopescu 109A, Sector 2
 • Metrou: Iancului; Autobuze:135,311,655; Tramvaie: 1,46
 • (021) 2524125
 • scoalajosemarti@yahoo.com