REZULTATELE FINALE la testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze

CRITERII DE ADMITERE ȘI DEPARTAJARE

EXTRAS DIN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ ÎN REGIM INTENSIV, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024

În cazul egalității de medii între candidații aflați pe ultimul loc admisibil, comisia de organizare și evaluare aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea:

– punctajul obținut la proba scrisă;

– punctajul obținut la proba orală, etapa I;

– punctajul obținut la proba orală, etapa a II-a;

– punctajul obținut la descriptorul 1 al probei scrise;

– punctajul obținut la descriptorul 2 al probei scrise;

 – punctajul obținut la descriptorul 3 al probei scrise.

REZULTATELE INIȚIALE la testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze

Anunț

Eventualele contestații la proba scrisă a testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de
studiu al unei limbi moderne de circulație internațională se pot depune la unitatea de
învățământ în care elevul a susținut testul MARȚI, 20.06.2023, în intervalul orar 9:00-15:00. Nu se admit contestații la proba orală.

Reevaluarea lucrării scrise se poate solicita de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului prin cerere tip (ANEXA 5), depusă la secretariatul unităţii de învăţământ unde candidatul a susținut proba, după afişarea rezultatelor inițiale, conform graficului de organizare şi desfăşurare.

Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.

Testul se va desfășura joi, 15.06.2023, după următorul program:
    • 8:30 – 8:45 accesul candidaților în săli;
    • 9:00 – 10:00 desfășurarea probei scrise;
    • 10:30 – 18:00 desfășurarea probei orale, conform programării

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

  • Cerere de înscriere (Anexa 1);
  • Cerere de echivalare (Anexa 2), dacă este cazul;
  • Adeverință care să ateste că elevul a promovat clasa a IV-a (pentru elevii care provin din alte unități de învățământ).