Transparență

Hotararea nr. 74 – pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 – 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Execuția bugetară a veniturilor proprii

Execuție bugetară venituri consiliu local

Raport de activitate al Scolii Gimaziale nr.56 semestrul I an scoala 2017-2018

Proiectul Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018