Evaluare Națională la clasa a II-a, a IV-a, a VI-a

Metodologia reglementează organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a cuprind:

  • Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a;
  • Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a;
  • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare;

Calendar

Evaluarea la finalul clasei a II-a
  • Scris — Limba română — 7 mai 
  • Citit — Limba română — 8 mai 
  • Matematică — 9 mai  
Evaluarea la finalul clasei a IV-a
  • Limba română — 15 mai 
  • Matematică — 16 mai 
Evaluarea la finalul clasei a VI-a
  • Limbă și comunicare — 23 mai 
  • Matematică și Științe ale naturii — 24 mai

Structura testelor și durata testelor

Art. 9

(1) Testele pentru E.N. se elaborează de către C.N.E.E., ţinând seama de următoarele cerinţe:

a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;

b) să aibă un nivel mediu de dificultate.

(2) Testele pentru EN au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale. (3) Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE.

Art. 10

(1) Testele elaborate pentru E.N. II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Art. 11

(1) Testele elaborate pentru E.N. IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Art. 12

(1) Testele elaborate pentru E.N. VI sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;

b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Art. 13

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:

30 de minute pentru fiecare test administrat la E.N. II;

60 de minute pentru fiecare test administrat la E.N. IV;

60 de minute pentru fiecare test administrat la E.N. VI.

Legislație

OMEN 4787_ EN II_IV_VI
Ordin Metodologie_EN246